Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
° Zamówienia publiczne - 2020 rok
° Zamówienia publiczne - 2019 rok
° Zamówienia publiczne - 2018 rok
° Zamówienia publiczne - 2017 rok
° Zamówienia publiczne - 2016 rok
° Zamówienia publiczne - 2015 rok
° Zamówienia publiczne - 2014 rok
° Zamówienia publiczne - 2013 rok
° Zamówienia publiczne - 2012 rok
° Zamówienia publiczne - 2011 rok
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne - 2019 rok strona główna 
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30000 euro na zadanie pn.: "Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach w roku szkolnym 2019/2020"
2019-08-06 12:26:27
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-07-25 09:58:11
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30000 euro na: "Remont remizy jednostki OSP w Łukawcu"
2019-07-19 11:01:26
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro na: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Łukawiec, działka ewidencyjna nr 1284, km 0+ 100 - km 0 + 260, - Łukawiec, działka ewidencyjna nr 1988, km 0+000 - km 0 + 160."
2019-07-10 10:36:57
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-26 13:22:46
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro na: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Łukawiec, działka ewidencyjna nr 1284, km 0+ 100 - km 0 + 260, - Łukawiec, działka ewidencyjna nr 1988, km 0+000 - km 0 + 160."
2019-06-26 09:29:56
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn."Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-17 14:49:55
  ...więcej

Odpowiedzi (2 część) na pytania do SIWZ dotyczącego postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-12 12:50:46
  ...więcej

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczącego postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-11 13:26:52
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach". Znak sprawy: OSPWO.271.1.2019.
2019-06-07 10:04:25
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4"
2019-05-29 14:07:13
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4. Znak sprawy R.I.271.5.2019.
2019-05-21 13:22:59
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4. Znak sprawy: R.I.271.5.2019
2019-05-14 12:09:30
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4". Znak sprawy R.I.271.5.2019
2019-04-29 11:11:29
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej”
2019-04-25 09:12:00
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-03-29 12:30:12
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-03-14 11:19:16
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej". Znak sprawy R.I.271.3.2019
2019-02-27 09:28:15
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019”
2019-02-21 09:45:14
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: „Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019”
2019-02-11 12:57:22
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 48
poprzednie     następne