archiwum.wielkieoczy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wielkie Oczy www.wielkieoczy.eu
Strona główna strona główna 

Gmina
GMINA WIELKIE OCZY
Nazwa Gminy Wielkie Oczy
Rodzaj Gminy gmina wiejska
Lokalizacja woj. podkarpackie, pow. lubaczowski
Kod 37-627
Miejscowość Wielkie Oczy, ul. Leśna 2
Kontakt tel./fax (16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl
Wójt Gminy

Albert Hawrylak
tel. (16) 631 01 26,
e-mail: wojt@wielkieoczy.info.pl

Z-ca Wójta Gminy

-

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Kociołek
tel. (16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

Sekretarz Gminy

Zbigniew Pałczyński
tel. (16) 631 01 26
e-mail: sekretarz@wielkieoczy.info.pl

Skarbnik Gminy

Elżbieta Słotwińska
tel. (16) 631 01 17 wew. 24
e-mail: skarbnik@wielkieoczy.info.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2019-09-19 12:37:37, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch
  Biuletyn Informacji Publicznej - archiwum.wielkieoczy.bip.gmina.pl