archiwum.wielkieoczy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wielkie Oczy www.wielkieoczy.eu
Samodzielne stanowiska strona główna 

Kontrole
Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie z dn. 18.07.2016 r. z
kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy
Wielkie Oczy 

Wystąpienia pokontrolne...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-01 13:10:45, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc
Wystąpienia pokontrolne z kontroli problemowej
Wojewody Podkarpackiego z dn. 10.01.2014 r. dot.
prawidłowości i terminowości pobierania
dochodó, które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa oraz prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w 2012 r. 

Wystąpienia pokontrolne...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-01 12:59:06 Informację zaktualizowano 2016-09-01 13:00:11, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc
Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z dn.
27.11.2013 r. w sprawie celowości i zgodności z
prawem gospodarowania środkami publicznymi 

Wyniki kontroli...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-01 12:51:08, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc
  Biuletyn Informacji Publicznej - archiwum.wielkieoczy.bip.gmina.pl