archiwum.wielkieoczy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wielkie Oczy www.wielkieoczy.eu
strona główna 

Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Zarządzenie Nr 189/17 Wojewody Podkarpackiego z
dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielkie
Oczy 

Zarządzenie Nr 189/17...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 08:10:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
28 listopada 2017 r. 

Komunikat...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 08:45:36, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Dokumenty niezbędne do rejestracji komitetu
wyborczego, składane u Komisarza Wyborczego 

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata(ów) na radnego(ych)...

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego...

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 09:48:56 Informację zaktualizowano 2017-12-01 09:49:59, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dn. 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach 

Postanowienie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:42:46, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 04.01.2018 r. w sprawie siedziby
komisji oraz terminu rejestracji list kandydatów
na radnych 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:53:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Łucja Węgierak
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 8
stycznia 2018 r. o obwodzie głosowania oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego lub
przez pełnomocnika 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-19 10:36:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
Informacja Wójta Gminy Wielkie Oczy o wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-19 10:38:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
  Biuletyn Informacji Publicznej - archiwum.wielkieoczy.bip.gmina.pl