Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Ogłoszenia/Informacje55734
2Zamówienia publiczne32668
3Zamówienia publiczne GOPS31158
4Nieruchomości11609
5Zarządzenia Wójta11221
6Inwestycje celu publicznego10710
7Uchwały Rady9523
8Jednostki organizacyjne8852
9Jednostki pomocnicze8678
10Wójt7871
11Dane adresowe7745
12Referaty i stanowiska7513
13Gmina7452
14Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy7404
15Samodzielne stanowiska7362
16Budżet7016
17Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych6866
18Sesje Rady6530
19Skarbnik6189
20Sekretarz6084
21Sejm i Senat 20116010
22Informacje o środowisku5769
23Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5335
24Radni (kadencja 2010-2014)5328
25Wybory samorządowe - 20145291
26Skład Rady (2010-2014)5045
27Rejestry i ewidencje4871
28Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny4850
29Wyszukiwarka4661
30ePUAP4570
31Radni (kadencja 2014-2018)4442
32Instrukcja obsługi4355
33Redakcja Biuletynu4348
34Gminna Biblioteka Publiczna4271
35Skład Rady (2014-2018)4201
36Referat Finansów3999
37Kompetencje rady3944
38Centrum Kultury3701
39Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności3520
40Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach3515
41Komisje Rady (2010-2014)3467
42Parlament Europejski - 20143306
43Uchwały z 2012 roku3191
44Uchwały z 2013 roku2899
45Uchwały z 2011 roku2836
46Kompetencje i zadania Skarbnika2827
47Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu2811
48Uchwały z 2010 roku2671
49Uchwały z 2009 roku2650
50Kompetencje i zadania Wójta2633
51Uchwały z 2014 roku2605
52Uchwały z 2002 roku2499
53Rejestr instytucji kultury2478
54Uchwały z 2006 roku2457
55Uchwały z 2017 roku2424
56Uchwały z 2016 roku2397
57Uchwały z 2003 roku2378
58Uchwały z 2007 roku2366
59Uchwały z 2005 roku2357
60Uchwały z 2004 roku2355
61Uchwały z 2008 roku2336
62Kompetencje i zadania Sekretarza2246
63Uchwały z 2015 roku2188
64Dostęp dla osób niepełnosprawnych2157
65Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej2098
66Wybory Prezydenta RP - 20152091
67Rejestr działalności regulowanej 2053
68Wykonanie - IV kw. 20121984
69Skład Rady (2018-2023) 1958
70Uchwały z 2018 roku1884
71Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 20181822
72Wykonanie - II kw. 20121764
73Wykonanie - I kw. 20121726
74Wykonanie - II kw. 20131695
75Wykonanie - I kw. 20131689
76Komisje Rady (2014-2018)1672
77Wykonanie - III kw. 20121664
78Wykonanie - III kw. 2013 1620
79Wykonanie - IV kw. 20131583
80Wykonanie - III kw. 20141536
81Wykonanie - II kw. 20141532
82Wykonanie - I kw. 20141516
83Wykonanie - II kw. 20151495
84Podatki1468
85Beata Sopel1461
86Wykonanie - IV kw. 20141444
87Wykonanie - I kw. 20151296
88RODO1295
89Wykonanie - IV kw. 20151287
90Wykonanie - III kw. 20151240
91Radni (kadencja 2018-2023)1228
92Opłaty1218
93Budownictwo1208
94Wykonanie - I kw. 20161204
95Dowody osobiste1187
96Pomoc społeczna i ochrona zdrowia1146
97Komunikacja i drogownictwo1137
98Wykonanie - II kw. 20161116
99Ewidencja ludności1113
100Urząd Stanu Cywilnego1085
101Mariusz Janeczko1059
102Wykonanie - III kw. 20161057
103Wykonanie - I kw. 20171047
104Krystyna Sopel1022
105Komisje Rady (2018-2023)1010
106Wykonanie - II kw. 2017973
107Wykonanie - IV kw. 2016966
108Jan Klus938
109Wykonanie - III kw. 2017938
110Uchwały z 2019 roku931
111Krzysztof Żywiak921
112Małgorzata Machczyńska908
113Agnieszka Kaźnica900
114Elżbieta Słotwińska882
115Sprawozdania finansowe863
116Krzysztof Bołotiuch842
117Anna Maciejska796
118Wiesława Brzyska795
119Urszula Kaciuba751
120Łucja Węgierak729
121Instytucje kultury708
122Robert Kuchciak703
123Genowefa Strojna687
124Michał Sroczyński662
125Wykonanie - III kw. 2018648
126Interpelacje i zapytania629
127Wykonanie - I kw. 2018539
128Wykonanie - II kw. 2018524
129Wykonanie - IV kw. 2017505
130za 2018 - Gmina384
131za 2018 - Urząd Gminy366
132Protokoły komisji365
133Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej353
134Sekretarz Gminy324
135Wykonanie - I kw. 2019314
136Wykonanie - II kw. 2019310
137Uchwały z 2020 roku306
138Referat Finansów302
139Wykonanie - IV kw. 2018294
140Wykonanie - III kw. 2019283
141Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności283
142Klauzule informacyjne268
143Samodzielne stanowiska243
144Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej231
145Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)208
146Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych194
147Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji182
148Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę182
149Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych154
150Wykonanie - IV kw. 2019152
151Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę148
152Pliki147
153Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego113
154Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków113
155Wniosek o ustalenie numeru porządkowego110
156Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego99
157Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba)92
158 Wykonanie - I kw. 202045
159Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)27
160za 2019 - Gmina12
161za 2019 - Urząd Gminy11