Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Regulamin strona główna 

Regulamin
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 12.11.2019 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wielkie
Oczy 

Zarządzenie Nr 123/2019...

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 12:18:23, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Zbigniew Pałczyński
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dn. 07.05.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego 

Zarządzenie Nr 43/2019...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:06:06, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Zbigniew Pałczyński
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dn. 10.04.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego 

Zarządzenie Nr 33/2019...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:03:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Zbigniew Pałczyński
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dn. 21.01.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego 

Zarządzenie Nr 11/2019...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 11:14:22, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Zbigniew Pałczyński
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dn. 31.07.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego 

Zarządzenie Nr 64/2018...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 11:12:34, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Zbigniew Pałczyński
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z
dn. 29.01.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego 

Zarządzenie Nr 9/2018...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 11:08:31, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Zbigniew Pałczyński
wersja do druku