Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
° Nieruchomości - 2020 rok
° Nieruchomości - 2019 rok
° Nieruchomości - 2018 rok
° Nieruchomości - 2017 rok
° Nieruchomości - 2016 rok
° Nieruchomości - 2015 rok
° Nieruchomości - 2014 rok
° Nieruchomości - 2013 rok
° Nieruchomości - 2012 rok
° Nieruchomości - 2011 rok
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nieruchomości strona główna 

Nieruchomości

Zobacz:
   Nieruchomości - 2020 rok
   Nieruchomości - 2019 rok
   Nieruchomości - 2018 rok
   Nieruchomości - 2017 rok
   Nieruchomości - 2016 rok
   Nieruchomości - 2015 rok
   Nieruchomości - 2014 rok
   Nieruchomości - 2013 rok
   Nieruchomości - 2012 rok
   Nieruchomości - 2011 rok
wersja do druku