Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
° Skład Rady (2014-2018)
° Skład Rady (2010-2014)
- Komisje Rady (2010-2014)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skład Rady (2018-2023)  > Skład Rady (2010-2014) strona główna 

Skład Rady (2010-2014)
 
Rada Gminy Wielkie Oczy /kadencja 2010 - 2014/
Przewodniczący Antoni Mach Oświadczenia majątkowe
Wiceprzewodniczący Janusz Sopel Oświadczenia majątkowe
Jerzy Wacnik Oświadczenia majątkowe
Członkowie Franciszek Bajan Oświadczenia majątkowe
Franciszek Furman Oświadczenia majątkowe
Piotr Jacyk Oświadczenia majątkowe
Mariusz Janeczko Oświadczenia majątkowe
Stanisława Kaczmar Oświadczenia majątkowe
Janusz Krzyworączka Oświadczenia majątkowe
Józef Kuśmierczak Oświadczenia majątkowe
Zbigniew Lechociński Oświadczenia majątkowe
Bogusława Lichacz Oświadczenia majątkowe
Elżbieta Nienajadło Oświadczenia majątkowe
Ryszard Pietrucha Oświadczenia majątkowe
Edward Pochodaj Oświadczenia majątkowe
 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-13 00:48:57 Informację zaktualizowano 2013-04-08 12:55:09, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch

Zobacz:
 Komisje Rady (2010-2014) . 
wersja do druku