Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
° Referat Finansów
- Elżbieta Słotwińska
- Agnieszka Kaźnica
- Krystyna Sopel
- Urszula Kaciuba
- Beata Sopel
- Anna Maciejska
- Łucja Węgierak
° Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
° Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
° Samodzielne stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty i stanowiska > Referat Finansów strona główna 

Referat Finansów
 

Skarbnik (Głowny Księgowy Budżetu) - Kierownik Referatu Finansów

Elżbieta Słotwińska

tel.: 16 631 01 17 wew. 24
e-mail: skarbnik@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 10


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Agnieszka Kaźnica

tel.: 16 631 01 17 wew. 21
e-mail: akaznica@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 10


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Krystyna Sopel

tel.: 16 631 01 17 wew. 21
e-mail: ksopel@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 10


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Urszula Kaciuba

tel.: 16 631 01 17 wew. 21
e-mail: ukaciuba@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 10


Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

Beata Sopel

tel.: 16 631 01 17 wew. 13
e-mail: bsopel@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 4


Stanowisko ds. wymiaru podatków

Anna Maciejska

tel.: 16 631 01 13 wew. 17
e-mail: amaciejska@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 6


Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Łucja Węgierak

tel.: 16 631 01 13 wew. 17
e-mail: podatki@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 6


 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:14:52 Informację zaktualizowano 2020-03-16 12:20:58, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch

Zobacz:
 Elżbieta Słotwińska .  Agnieszka Kaźnica .  Krystyna Sopel .  Urszula Kaciuba .  Beata Sopel .  Anna Maciejska .  Łucja Węgierak . 
wersja do druku