Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia z 2020 roku
° Zarządzenia z 2019 roku
° Zarządzenia z 2018 roku
° Zarządzenia z 2017 roku
° Zarządzenia z 2016 roku
° Zarządzenia z 2015 roku
° Zarządzenia z 2014 roku
° Zarządzenia z 2013 roku
° Zarządzenia z 2012 roku
° Zarządzenia z 2011 roku
° Zarządzenia z 2010 roku
° Zarządzenia z 2009 roku
° Zarządzenia z 2008 roku
° Zarządzenia z 2007 roku
° Zarządzenia z 2006 roku
° Zarządzenia z 2005 roku
° Zarządzenia z 2004 roku
° Zarządzenia z 2003 roku
° Zarządzenia z 2002 roku
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia z 2004 roku strona główna 
Zarządzenie Nr 36/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 31.12.2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2012-01-20 15:08:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 31.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.
2012-01-20 15:07:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 34/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 24.11.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.
2012-01-20 15:06:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 20.10.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-20 15:01:52
  ...więcej

Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 04.10.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-20 15:01:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 30.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.
2012-01-20 15:00:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 28.09.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-20 14:44:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 29/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 23.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego na 2004 r.
2012-01-20 14:43:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 21.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.
2012-01-20 14:40:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 27.08.2004 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Potok Jaworowski
2012-01-20 14:39:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 03.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-20 14:38:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 24/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 02.08.2004 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy w Wielkich Oczach
2012-01-20 14:34:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 23/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 02.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-20 14:32:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 14.07.2004 r. w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytów przez Gminę
2012-01-20 14:30:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 21/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 14.07.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-20 14:29:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 20/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 30.06.2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielkich Oczach
2012-01-20 14:15:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 19/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 29.06.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-20 14:13:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 18.06.2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu
2012-01-20 14:12:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 30.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.
2012-01-20 14:05:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2004 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 02.06.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-20 13:51:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 37
następne