Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia z 2020 roku
° Zarządzenia z 2019 roku
° Zarządzenia z 2018 roku
° Zarządzenia z 2017 roku
° Zarządzenia z 2016 roku
° Zarządzenia z 2015 roku
° Zarządzenia z 2014 roku
° Zarządzenia z 2013 roku
° Zarządzenia z 2012 roku
° Zarządzenia z 2011 roku
° Zarządzenia z 2010 roku
° Zarządzenia z 2009 roku
° Zarządzenia z 2008 roku
° Zarządzenia z 2007 roku
° Zarządzenia z 2006 roku
° Zarządzenia z 2005 roku
° Zarządzenia z 2004 roku
° Zarządzenia z 2003 roku
° Zarządzenia z 2002 roku
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia z 2008 roku strona główna 
Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2008 r. w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wielkie Oczy
2012-01-31 08:57:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2008 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorująco-Wdrożeniowego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielkie Oczy
2012-01-31 08:56:35
  ...więcej

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:54:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2012-01-31 08:53:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2008 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w kolejnym przetargu
2012-01-31 08:52:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:50:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.11.2008 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
2012-01-31 08:49:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2012-01-31 08:48:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:46:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2008 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.10.2008 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Wielkie Oczy
2012-01-31 08:45:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-31 08:42:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:41:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:39:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-31 08:37:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
2012-01-31 08:35:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-31 08:32:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:31:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:29:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.06.2008 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych
2012-01-31 08:28:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.05.2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi
2012-01-29 00:16:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 34
następne