Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne GOPS strona główna 

Zamówienia publiczne GOPS
Przygotowanie i dostarczanie gorącego posiłku -
obiadu jednodaniowego - dla dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie Gminy Wielkie Oczy w okresie
od 02.04.2012 r. do 31.12.2012 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu...

Ogłoszenie o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych)...

Ogłoszenie o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych) - korekta...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Biuletyn Zamówień Publicznych)...

Umowa...

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-09 15:05:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Anna Litwińska
wersja do druku