Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
° Budżet - 2020 rok
° Budżet - 2019 rok
° Budżet - 2018 rok
° Budżet - 2017 rok
° Budżet - 2016 rok
° Budżet - 2015 rok
° Budżet - 2014 rok
° Budżet - 2013 rok
° Budżet - 2012 rok
° Budżet - 2011 rok
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Budżet - 2011 rok strona główna 

Budżet - 2011 rok
Uchwała Nr 13/19/2011 z dn 16.03.2011 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielkie Oczy 
 Uchwała RIO Nr 13/19/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:54:55 Informację zaktualizowano 2012-05-09 12:20:54, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Uchwała Nr 13/13/2011 z dn 16.03.2011 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy
Wielkie Oczy na 2011 rok 
 Uchwała RIO Nr 13/13/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:32:57 Informację zaktualizowano 2012-05-09 12:20:24, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2011 rok 
 Opinia RIO...
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 00:44:01 Informację zaktualizowano 2015-05-04 09:58:04, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie
Oczy na lata 2011-2017 
 Opinia RIO...
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 00:37:02 Informację zaktualizowano 2015-05-04 09:58:15, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego, przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2011
rok 
 Opinia RIO...
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 00:20:56 Informację zaktualizowano 2015-05-04 09:58:23, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku