Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników strona główna 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta
2019-06-13 09:13:45
  ...więcej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze - młodszy referent
2019-06-05 10:53:18
  ...więcej

Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2019-05-20 14:46:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach
2019-05-07 21:35:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Łukawcu
2019-05-07 21:32:26
  ...więcej

Informacja z dn. 07.06.2018 r. o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-06-08 10:22:40
  ...więcej

Informacja z dn. 01.06.2018 r. o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-06-01 23:37:42
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-05-14 12:49:45
  ...więcej

Informacja z dn. 14.02.2018 r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków i opłat lokalnych
2018-02-14 10:21:09
  ...więcej

Informacja z dn. 06.02.2018 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - referenta
2018-02-06 09:53:23
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2018-01-10 11:39:14
  ...więcej

Informacja z dn. 31.10.2017 r. o wynikach naboru na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-11-02 08:19:51
  ...więcej

Informacja z dn. 27.10.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-10-30 09:07:30
  ...więcej

Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.10.2017 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy.
2017-10-24 13:38:03
  ...więcej

Informacja z dn. 13.10.2017 r. o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora GZEAS w Wielkich Oczach
2017-10-13 09:54:53
  ...więcej

Informacja z dn. 05.10.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach
2017-10-05 15:01:56
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-10-04 14:45:58
  ...więcej

Informacja z dn. 15.09.2017 r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy głównego księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-15 12:56:28
  ...więcej

Informacja z dn. 13.09.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-13 12:54:04
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-11 23:06:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne