Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników strona główna 
Informacja z dn. 07.06.2018 r. o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-06-08 10:22:40
  ...więcej

Informacja z dn. 01.06.2018 r. o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-06-01 23:37:42
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-05-14 12:49:45
  ...więcej

Informacja z dn. 14.02.2018 r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków i opłat lokalnych
2018-02-14 10:21:09
  ...więcej

Informacja z dn. 06.02.2018 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - referenta
2018-02-06 09:53:23
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2018-01-10 11:39:14
  ...więcej

Informacja z dn. 31.10.2017 r. o wynikach naboru na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-11-02 08:19:51
  ...więcej

Informacja z dn. 27.10.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-10-30 09:07:30
  ...więcej

Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.10.2017 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy.
2017-10-24 13:38:03
  ...więcej

Informacja z dn. 13.10.2017 r. o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora GZEAS w Wielkich Oczach
2017-10-13 09:54:53
  ...więcej

Informacja z dn. 05.10.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach
2017-10-05 15:01:56
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-10-04 14:45:58
  ...więcej

Informacja z dn. 15.09.2017 r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy głównego księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-15 12:56:28
  ...więcej

Informacja z dn. 13.09.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-13 12:54:04
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-11 23:06:11
  ...więcej

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca głównego księgowego
2017-08-30 14:42:51
  ...więcej

Informacja Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach z dn. 23.08.2017 r. o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - zastępca głównego księgowego
2017-08-23 07:48:44
  ...więcej

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca głównego księgowego
2017-07-28 08:54:59
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze geodety, gospodarki ziemią i rolnictwa
2017-04-26 07:49:30
  ...więcej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - geodeta, gospodarka ziemią i rolnictwo
2017-04-13 10:10:53
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne