Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
° Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu
° Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach strona główna 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach
ul. Leśna 13
37-627 Wielkie Oczy

NIP: 7931629206
Regon: 381192872

Strona BIP: www.jo.wielkieoczy.bip.gmina.pl
Strona www: zspwielkieoczy.szkolna.net

Kontakt
tel.: 16 631 01 96
e-mail: sekretariatzswo@wp.pl

Dyrektor
Jadwiga Pałczyńska
tel.: 16 631 01 96
e-mail: zspwo@wp.pl

Zastępca dyrektora
Regina Mindziak
tel.: 16 631 01 44

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 10:37:34 Informację zaktualizowano 2019-12-02 14:52:10, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku