Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
° Inwestycje celu publicznego - 2020 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2019 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2018 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2017 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2016 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2015 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2014 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2013 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2012 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2011 rok
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Inwestycje celu publicznego > Inwestycje celu publicznego - 2012 rok strona główna 
Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 19.12 2012 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa zbiornika retencyjnego Nr 12 w Leśnictwie Wielkie Oczy"
2012-12-28 10:18:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wszczęcia postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Rozbudowy wodociągu Ø 90 mm w m-ci Łukawiec
2012-07-04 09:13:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy)
2012-06-21 14:50:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wszczęcia postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy)
2012-05-31 09:03:52
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m-ci Łukawiec
2012-04-17 13:37:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz budowy i przebudowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami w m-ci Łukawiec
2012-01-30 07:28:14
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6