Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
° Ogłoszenia/Informacje - 2019 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2018 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2017 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2016 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2015 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2014 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2013 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2012 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2011 rok
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia/Informacje > Ogłoszenia/Informacje - 2013 rok strona główna 
Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkich Oczach w 2013 roku
2014-01-28 12:10:38
  ...więcej

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielkie Oczy w roku szkolnym 2012/2013
2013-10-23 10:04:16
  ...więcej

Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok"
2013-10-08 23:25:15
  OGŁOSZENIE Wyniki konsultacji społecznych: Rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczne  ...więcej

Konsultacje w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok"
2013-09-23 21:54:21
  Wójt Gminy Wielkie Oczy zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowym  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dn. 23.07.2013 r. dot. wydania decyzji zatwierdzającej "Dokumentację geologiczno-inżynierską z rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - budowa odcinka trasy rowerowej na terenie województwa podkarpackiego""
2013-07-24 14:24:51
  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Przemyskiego z dn. 11.07.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - budowa odcinka trasy rowerowej na terenie województwa podkarpackiego"
2013-07-16 14:24:21
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dn. 03.06.2013 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej"
2013-06-10 17:24:27
  ...więcej

Ogłoszenie - pozyskanie i sprzedaż sosny
2013-05-23 11:47:02
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2013 roku
2013-03-08 10:41:12
  ...więcej

Ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2013 roku (Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy)
2013-02-08 22:49:34
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej z zakresu kultury fizycznej i sportu
2013-02-07 15:12:12
  ...więcej

Wynik otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielkie Oczy w okresie od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r. do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu Filia w Oleszycach i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek w Lubaczowie"
2013-01-02 15:51:06
  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12