Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
° Zamówienia publiczne - 2020 rok
° Zamówienia publiczne - 2019 rok
° Zamówienia publiczne - 2018 rok
° Zamówienia publiczne - 2017 rok
° Zamówienia publiczne - 2016 rok
° Zamówienia publiczne - 2015 rok
° Zamówienia publiczne - 2014 rok
° Zamówienia publiczne - 2013 rok
° Zamówienia publiczne - 2012 rok
° Zamówienia publiczne - 2011 rok
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne - 2014 rok strona główna 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2015-01-12 20:47:22
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2014-12-29 08:21:18
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Łukawiec
2014-10-28 09:53:24
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej
2014-10-13 14:22:33
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-09-29 17:11:06
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej
2014-09-25 14:03:00
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2014-09-24 13:52:25
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Szczeble nr 105312 w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 350 - km 1 + 035
2014-09-19 09:12:38
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa drogi gminnej Szczeble nr 105312 w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 350 - km 1 + 035
2014-09-10 16:33:46
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-09-05 20:17:50
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa nawierzchni: 1. Drogi gminnej od Kościoła do drogi powiatowej w miejscowości Bihale, 2. Drogi gminnej obok ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec, 3. Drogi gminnej do remizy w miejscowości Żmijowiska
2014-09-01 12:03:49
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: - Kobylnica Wołoska, działka nr ewid. 690 w km 0 + 000 - 0 + 360, - Kobylnica Ruska, działka nr ewid. 574 w km 0 + 000 - 0 + 300
2014-09-01 11:59:38
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-08-28 23:42:06
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-08-28 23:37:51
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej
2014-08-26 22:21:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej Szczeble nr 105312 w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 350 - km 1 + 035
2014-08-21 14:09:28
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa nawierzchni: 1. Drogi gminnej od Kościoła do drogi powiatowej w miejscowości Bihale, 2. Drogi gminnej obok ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec, 3. Drogi gminnej do remizy w miejscowości Żmijowiska
2014-08-19 11:19:48
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej
2014-08-11 13:15:23
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-07-31 16:55:46
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: - Kobylnica Wołoska, działka nr ewid. 690 w km 0 + 000 - 0 + 360, - Kobylnica Ruska, działka nr ewid. 574 w km 0 + 000 - 0 + 300
2014-07-23 22:27:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 40
następne