Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
° Ogłoszenia/Informacje - 2020 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2019 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2018 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2017 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2016 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2015 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2014 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2013 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2012 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2011 rok
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia/Informacje > Ogłoszenia/Informacje - 2014 rok strona główna 
Obwieszczenia Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.12.2014 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
2014-12-19 23:50:53
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
2014-12-12 08:14:22
  ...więcej

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok"
2014-10-17 23:20:17
  ...więcej

Konsultacje w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok"
2014-09-23 22:09:34
Wójt Gminy Wielkie Oczy zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarząd  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok
2014-03-04 10:05:55
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2014 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2014-02-27 09:59:00
  ...więcej

Protokół z przebiegu prac komisji w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2014 roku
2014-02-27 09:44:27
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej z zakresu kultury fizycznej i sportu
2014-02-06 10:04:07
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2014 roku
2014-01-29 17:54:44
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9