Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
° Informacje o środowisku - 2020 rok
° Informacje o środowisku - 2019 rok
° Informacje o środowisku - 2018 rok
° Informacje o środowisku - 2017 rok
° Informacje o środowisku - 2016 rok
° Informacje o środowisku - 2015 rok
° Informacje o środowisku - 2014 rok
° Informacje o środowisku - 2013 rok
° Informacje o środowisku - 2012 rok
° Informacje o środowisku - 2011 rok
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Informacje o środowisku - 2014 rok strona główna 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29.12.2014 r. o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 173/3"
2014-12-30 23:54:37
  ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dn. 16.12.2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwszięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 173/3"
2014-12-23 07:47:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 02.12.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śroowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 173/3"
2014-12-04 00:21:58
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 26.11.2014 r. w sprawie planowanego do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji
2014-12-01 23:05:46
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.10.2014 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-10-08 21:26:49
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.09.2014 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-10-08 07:55:18
  ...więcej

Opinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dn. 16.09.2014 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-09-19 10:04:52
  ...więcej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 15.09.2014 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-09-19 09:58:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.09.2014 r. o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-09-11 14:55:54
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.09.2014 r. o przekazaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski" Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie celem wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2014-09-11 08:26:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.08.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-08-21 14:03:13
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.07.2014 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska, w Gminie Wielkie Oczy"
2014-07-28 09:14:39
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.07.2014 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska w Gminie Wielkie Oczy"
2014-07-14 23:13:13
  ...więcej

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska w Gminie Wielkie Oczy"
2014-06-03 15:02:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.05.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska w Gminie Wielkie Oczy"
2014-05-26 00:11:13
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 25.04.2014 r. w sprawie powiadomienia o opracowaniu przez Republikę Słowacką projektów: "Strategia rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020" oraz "Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020" dla których wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
2014-04-29 14:25:37
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 15.04.2014 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"
2014-04-22 23:04:17
  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17