Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory samorządowe - 2014 strona główna 

Wybory samorządowe - 2014
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z
dn. 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa podkarpackiego 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 09:28:01, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z
dn. 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do
rad na obszarze województwa podkarpackiego 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 09:25:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Nr 20/2014 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dn. 25 listopada 2014 r. w sprawie
zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin
z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego w Przemyślu 

Postanowienie Nr 20/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 08:51:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 7 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:32:30, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 6 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:31:34, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 5 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:30:40, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 4 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:29:41, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 3 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:28:48, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 2 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:28:14, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 1 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:25:37, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 7 - Okręg Nr 15 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:17:11, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 6 - Okręg Nr 14 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:15:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 13 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:14:26, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 12 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:13:20, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 10 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:12:08, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 4 - Okręg Nr 9 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:09:20 Informację zaktualizowano 2014-11-19 10:10:51, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 4 - Okręg Nr 8 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:08:05, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 3 - Okręg Nr 6 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:06:21, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 3 - Okręg Nr 5 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:04:17, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 2 - Okręg Nr 3 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 09:59:59, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do
głosowania w wyborach do Rady Gminy Wielkie Oczy
i Wójta Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 5/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 10:54:48, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w
wyborach na radnych do Rady Gminy Wielkie Oczy i
Wójta Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 4/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 08:36:40, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Wielkie Oczy w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 07:45:44, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 23 października 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r. 

Uchwała Nr 3/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 22:31:07, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym
listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Gminy Wielkie Oczy, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r. 

Uchwała Nr 2/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 22:28:56, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 22 października 2014 r. o
nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgach wyborczych
Nr 1, 2, 4, 7 i 11 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 11:02:26, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 20 października 2014 r. o terminie
losowania kandydatów na członków Obwodowych
Komisji Wyborczych 

Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 09:03:13, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 10 października 2014 r. w sprawie
dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na
radnych do Rady Gminy w Wielkich Oczach 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-10 12:38:04, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 8
października 2014 r. o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 07:41:13, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Zbigniew Pałczyński
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach 

Harmonogram...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 15:16:06, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach 

Skład...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 15:08:51, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 15:00:32, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Nr 7/14 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dn. 22 września 2014 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych 

Postanowienie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 14:58:05, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 2
września 2014 r. w sprawie o granicach i numerach
okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 14:55:17, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dn.
27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego... 

Komunikat...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 14:53:52, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku