Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
° Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
° Wybory Prezydenta RP - 2015
° Wybory samorządowe - 2014
° Parlament Europejski - 2014
° Sejm i Senat 2011
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory samorządowe - 2014 strona główna 

Wybory samorządowe - 2014
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dn.
27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego... 

Komunikat...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 14:53:52, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 2
września 2014 r. w sprawie o granicach i numerach
okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 14:55:17, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Nr 7/14 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dn. 22 września 2014 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych 

Postanowienie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 14:58:05, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 15:00:32, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach 

Skład...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 15:08:51, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach 

Harmonogram...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 15:16:06, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 8
października 2014 r. o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 07:41:13, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Zbigniew Pałczyński
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 10 października 2014 r. w sprawie
dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na
radnych do Rady Gminy w Wielkich Oczach 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-10 12:38:04, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 20 października 2014 r. o terminie
losowania kandydatów na członków Obwodowych
Komisji Wyborczych 

Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 09:03:13, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 22 października 2014 r. o
nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgach wyborczych
Nr 1, 2, 4, 7 i 11 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 11:02:26, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym
listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Gminy Wielkie Oczy, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r. 

Uchwała Nr 2/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 22:28:56, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 23 października 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r. 

Uchwała Nr 3/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 22:31:07, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Wielkie Oczy w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 07:45:44, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w
wyborach na radnych do Rady Gminy Wielkie Oczy i
Wójta Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 4/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 08:36:40, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do
głosowania w wyborach do Rady Gminy Wielkie Oczy
i Wójta Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 5/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 10:54:48, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Aneta Juraszek
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 2 - Okręg Nr 3 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 09:59:59, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 3 - Okręg Nr 5 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:04:17, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 3 - Okręg Nr 6 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:06:21, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 4 - Okręg Nr 8 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:08:05, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 4 - Okręg Nr 9 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:09:20 Informację zaktualizowano 2014-11-19 10:10:51, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 10 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:12:08, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 12 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:13:20, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 13 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:14:26, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 6 - Okręg Nr 14 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:15:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 7 - Okręg Nr 15 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 10:17:11, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 1 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:25:37, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 2 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:28:14, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 3 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:28:48, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 4 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:29:41, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 5 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:30:40, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 6 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:31:34, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 7 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:32:30, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Nr 20/2014 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dn. 25 listopada 2014 r. w sprawie
zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin
z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego w Przemyślu 

Postanowienie Nr 20/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 08:51:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z
dn. 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do
rad na obszarze województwa podkarpackiego 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 09:25:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z
dn. 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa podkarpackiego 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 09:28:01, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku