Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
° Budżet - 2020 rok
° Budżet - 2019 rok
° Budżet - 2018 rok
° Budżet - 2017 rok
° Budżet - 2016 rok
° Budżet - 2015 rok
- Wykonanie - IV kw. 2015
- Wykonanie - III kw. 2015
- Wykonanie - II kw. 2015
- Wykonanie - I kw. 2015
° Budżet - 2014 rok
° Budżet - 2013 rok
° Budżet - 2012 rok
° Budżet - 2011 rok
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Budżet - 2015 rok strona główna 

Budżet - 2015 rok
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z
dn. 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok 

Uchwała Nr II/13/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 11:19:23 Informację zaktualizowano 2015-03-26 07:54:22, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Agnieszka Kaźnica
Uchwała Nr 13/25/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2015 rok 

Uchwała Nr 13/25/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 09:28:49, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Agnieszka Kaźnica
Uchwała Nr 13/24/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/24/2014...

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 09:23:33, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Agnieszka Kaźnica
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 18
listopada 2014 r. 

Projekt uchwały...

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 08:52:07, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Agnieszka Kaźnica
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2015 r. z dnia 17 listopada 2014 r. 

Projekt uchwały...

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-05 08:50:12, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Agnieszka Kaźnica

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2015 .  Wykonanie - III kw. 2015 .  Wykonanie - II kw. 2015 .  Wykonanie - I kw. 2015 . 
wersja do druku