Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia z 2020 roku
° Zarządzenia z 2019 roku
° Zarządzenia z 2018 roku
° Zarządzenia z 2017 roku
° Zarządzenia z 2016 roku
° Zarządzenia z 2015 roku
° Zarządzenia z 2014 roku
° Zarządzenia z 2013 roku
° Zarządzenia z 2012 roku
° Zarządzenia z 2011 roku
° Zarządzenia z 2010 roku
° Zarządzenia z 2009 roku
° Zarządzenia z 2008 roku
° Zarządzenia z 2007 roku
° Zarządzenia z 2006 roku
° Zarządzenia z 2005 roku
° Zarządzenia z 2004 roku
° Zarządzenia z 2003 roku
° Zarządzenia z 2002 roku
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia z 2015 roku strona główna 
Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Wielkie Oczy oraz procedur kontroli ich stosowania
2016-04-26 09:17:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2015 r. w sprawie prowadzenia inwentaryzacji rocznej
2016-03-03 10:50:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016-01-27 14:02:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016-01-21 09:34:16
  ...więcej

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016-01-13 11:46:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wielkie Oczy odrębnymi ustawami na 2016 rok
2016-01-13 11:43:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016-01-13 11:39:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2015-12-30 08:39:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.12.2015 r. w sprawie powołania komisji socjalnej
2015-12-30 08:37:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2015-12-30 08:36:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.12.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2015-12-30 08:33:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w 2016 roku
2015-12-09 14:33:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączami infrastruktury technicznej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej – II etap: Roboty wykończeniowe"
2015-12-09 14:22:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
2015-12-09 14:18:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015-12-09 14:12:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015-12-09 14:10:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania w sprawie prac remontowo - konserwatorskich cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach
2015-12-04 08:38:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015-12-04 08:34:51
  ...więcej

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015-12-04 08:32:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania w sprawie przebudowy budynku Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej (Wielofunkcyjnego) - etap I - poprzez budowę instalacji zbiornikowej gazu propanowego wraz z przyłączem gazowym oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne wraz z przyłączem kanalizacyjnym
2015-12-02 15:06:24
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 110
następne