Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
° Zamówienia publiczne - 2020 rok
° Zamówienia publiczne - 2019 rok
° Zamówienia publiczne - 2018 rok
° Zamówienia publiczne - 2017 rok
° Zamówienia publiczne - 2016 rok
° Zamówienia publiczne - 2015 rok
° Zamówienia publiczne - 2014 rok
° Zamówienia publiczne - 2013 rok
° Zamówienia publiczne - 2012 rok
° Zamówienia publiczne - 2011 rok
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne - 2015 rok strona główna 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2015-12-01 07:35:25
  ...więcej

Informacja Pełnomocnika Zamawiającego - Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.11.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych"
2015-11-25 20:35:37
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych
2015-11-16 22:50:58
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2015-11-16 12:56:46
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2015-11-03 14:46:56
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy Ruskiej"
2015-09-09 21:11:45
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: Przebudowę drogi gminnej "Romanki" nr 105311R w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0+525 - km 0+895
2015-08-27 08:04:08
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi gminnej "Romanki" nr 105311R w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0+525 - km 0+895
2015-08-20 10:35:55
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Modernizacja kotłowni w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia Wielkie Oczy"
2015-08-04 22:40:41
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2015
2015-07-23 11:08:24
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej Romanki nr 105311R w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 525 - km 0 + 895
2015-07-23 08:47:26
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert - dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: „Modernizacja kotłowni w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia Wielkie Oczy”
2015-06-26 08:55:49
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja kotłowni w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia Wielkie Oczy
2015-06-10 23:31:05
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Przebudowa drogi gminnej Majdan Lipowiecki przez wieś nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0 + 000 - km 0 + 260"
2015-05-25 10:15:21
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy Ruskiej
2015-05-21 13:16:48
  ...więcej

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa km 2+648 – km 5+593
2015-05-04 13:59:41
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa drogi gminnej Majdan Lipowiecki przez wieś nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000 - km 0+260
2015-05-04 13:57:28
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa km 2+648 – km 5+593
2015-04-14 11:51:19
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej Majdan Lipowiecki przez wieś nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000 - km 0+260
2015-04-10 11:33:16
  ...więcej

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa km 2+648 – km 5+593”
2015-04-08 12:09:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 25
następne