Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
° Franciszek Bajan
° Jan Dec
° Józef Frankowski
° Franciszek Furman
° Piotr Jacyk
° Zenon Kociołek
° Janusz Krzyworączka
° Wiesław Kuterbach
° Zbigniew Lechociński
° Bogusława Lichacz
° Józef Litwiński
° Antoni Mach
° Ryszard Pietrucha
° Janusz Sopel
° Jerzy Wacnik
° Mariusz Janeczko
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Radni (kadencja 2014-2018) strona główna 

Radni (kadencja 2014-2018)

Zobacz:
   Franciszek Bajan
   Jan Dec
   Józef Frankowski
   Franciszek Furman
   Piotr Jacyk
   Zenon Kociołek
   Janusz Krzyworączka
   Wiesław Kuterbach
   Zbigniew Lechociński
   Bogusława Lichacz
   Józef Litwiński
   Antoni Mach
   Ryszard Pietrucha
   Janusz Sopel
   Jerzy Wacnik
   Mariusz Janeczko
wersja do druku