Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
° Nieruchomości - 2020 rok
° Nieruchomości - 2019 rok
° Nieruchomości - 2018 rok
° Nieruchomości - 2017 rok
° Nieruchomości - 2016 rok
° Nieruchomości - 2015 rok
° Nieruchomości - 2014 rok
° Nieruchomości - 2013 rok
° Nieruchomości - 2012 rok
° Nieruchomości - 2011 rok
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nieruchomości > Nieruchomości - 2016 rok strona główna 
Protokół z dn. 23.12.2016 r. w sprawie II publicznego nieograniczonego przetargu ustnego dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m-ci Wielkie Oczy, Nr ewid. działki 1210/4, Nr KW PR1L/00028295/2
2016-12-28 19:58:39
  ...więcej

Protokół z dn. 23.12.2016 r. w sprawie II publicznego nieograniczonego przetargu ustnego dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m-ci Wielkie Oczy, Nr ewid. działki 1210/3, Nr KW PR1L/00028295/2
2016-12-28 19:56:00
  ...więcej

Protokół z dn. 23.12.2016 r. w sprawie II publicznego nieograniczonego przetargu ustnego dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m-ci Łukawiec, Nr ewid. działki 1186/5, Nr KW PR1L/00019348/3
2016-12-28 19:49:49
  ...więcej

Informacja z dn. 23.12.2016 r. o wynikach przetargu na działkę Nr 1186/3 Nr KW PR1L/00019348/3 położoną w m-ci Łukawiec
2016-12-28 19:41:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2017 roku
2016-12-13 23:09:23
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2017 roku"
2016-12-13 00:22:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2016-11-22 22:56:13
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15.11.2016 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, wpisanej do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00019348/3
2016-11-16 22:08:30
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15.11.2016 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, wpisanej do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028295/2
2016-11-16 22:06:02
  ...więcej

Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2016-10-04 13:30:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2016-10-04 13:28:34
  ...więcej

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łukawiec oznaczonej nr ewid. 1186/5
2016-03-14 14:42:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
2016-03-04 11:19:34
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29.02.2016 r. w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonej w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, wpisanej do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00019348/3
2016-02-29 23:45:35
  ...więcej

Protokół z dn. 22.01.2016 r. w sprawie II publicznego nieograniczonego przetargu ustnego dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m-ci Łukawiec, Nr ewid. działki 1186/5, Nr KW PR1L/00019348/3
2016-01-22 21:10:21
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.01.2016 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2016 r."
2016-01-07 08:10:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16