Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
° Inwestycje celu publicznego - 2020 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2019 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2018 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2017 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2016 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2015 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2014 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2013 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2012 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2011 rok
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Inwestycje celu publicznego > Inwestycje celu publicznego - 2016 rok strona główna 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biblioteki w Łukawcu na budynek wystawienniczo-biblioteczny"
2016-12-28 19:31:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Kobylnicy Wołoskiej na budynek biblioteki"
2016-12-28 19:28:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Żmijowiskach na budynek świetlicy wiejskiej"
2016-12-28 19:24:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 06.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa budynku dla celów edukacyjno-terapeutyczno-rekreacyjno-wypoczynkowych"
2016-12-07 22:48:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim"
2016-11-28 22:03:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 4.11.2016 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim"
2016-11-04 14:47:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 12.10.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim"
2016-10-17 21:06:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30.09.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa budynku administracyjnego (kancelaria) leśnictwa Kobylnica wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz ogrodzenia"
2016-10-10 13:55:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15.09.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 770 w miejscowości Wielkie Oczy"
2016-09-19 15:28:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.08.2016 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 770 w miejscowości Wielkie Oczy"
2016-08-30 11:31:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.08.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV, budowa sieci napowietrznej dwunapięciowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, budowa słupowych stacji transformatorowych 15kV, 0,4kV i budowa słupa sieci napowietrznej średniego napięcia"
2016-08-23 23:01:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 27.07.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego p.n.: "Budowa budynku administracyjnego (kancelaria) leśnictwa Kobylnica wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz ogrodzenia"
2016-07-28 23:43:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.07.2016 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV, budowa sieci napowietrznej dwunapięciowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, budowa słupowych stacji transformatorowych 15kV, 0,4kV i budowa słupa sieci napowietrznej średniego napięcia"
2016-07-27 11:10:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.07.2016 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa wieży obserwacyjnej w m. Żmijowiska"
2016-07-21 11:38:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01.07.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy"
2016-07-04 10:25:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 22.06.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV, budowa sieci napowietrznej dwunapięciowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, budowa słupowych stacji transformatorowych 15kV, 0,4kV i budowa słupa sieci napowietrznej średniego napięcia"
2016-06-23 23:09:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14.06.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2016-06-21 09:19:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2016 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2016-05-12 08:38:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.04.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego pn. "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2016-04-06 23:36:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.01.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa linii kablowych SN 15 kV, linii napowietrznych SN 15 kV wraz ze słupami SN 15 kV"
2016-01-22 00:24:00
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20