Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
° Informacje o środowisku - 2020 rok
° Informacje o środowisku - 2019 rok
° Informacje o środowisku - 2018 rok
° Informacje o środowisku - 2017 rok
° Informacje o środowisku - 2016 rok
° Informacje o środowisku - 2015 rok
° Informacje o środowisku - 2014 rok
° Informacje o środowisku - 2013 rok
° Informacje o środowisku - 2012 rok
° Informacje o środowisku - 2011 rok
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Informacje o środowisku - 2016 rok strona główna 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.12.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Produkcja kompozytów z tworzyw sztucznych"
2016-12-28 20:12:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.09.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie mostu na rzece Szkło (nr inw. mostu 1027302) w ciągu drogi powiatowej nr 1698R w miejscowości Budzyń"
2016-09-23 11:41:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 21.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Lubaczów"
2016-06-23 23:19:56
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 25.04.2016 r. o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łukawiec PLH180024
2016-04-28 23:20:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.03.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2016-03-03 15:10:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.02.2016 r. o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 164"
2016-02-09 12:28:37
  ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dn. 02.02.2016 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów - II Etap"
2016-02-09 12:14:32
  ...więcej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 13.01.2016 r. o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów - II Etap"
2016-01-19 22:41:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.01.2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 164"
2016-01-19 22:34:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9