Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
° Ogłoszenia/Informacje - 2020 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2019 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2018 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2017 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2016 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2015 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2014 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2013 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2012 rok
° Ogłoszenia/Informacje - 2011 rok
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia/Informacje > Ogłoszenia/Informacje - 2016 rok strona główna 
Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Wielkie Oczy - zmiana do regulaminu (29.12.2016)
2016-12-29 18:28:13
  ...więcej

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Wielkie Oczy - zmiana do regulaminu
2016-12-16 13:09:33
  ...więcej

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Wielkie Oczy
2016-12-01 19:30:34
W związku z planowanym naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 3.1. dotyczących dofinansowania na kolektory słoneczne chcemy poinformować, iż Urząd Gminy Wielkie Oczy planuje przygotowanie   ...więcej

Wyniki konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok"
2016-10-07 23:32:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok"
2016-09-16 12:41:57
  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
2016-06-01 15:02:17
  ...więcej

Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego w 2015 r.
2016-04-28 23:51:42
  ...więcej

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2015 rok
2016-04-28 23:46:47
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
2016-03-31 23:11:25
  ...więcej

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkich Oczach w 2015 roku
2016-03-16 10:15:53
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok
2016-03-16 10:10:06
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.03.2016 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2016 roku
2016-03-11 00:51:15
  ...więcej

Protokół z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2016-03-11 00:40:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2016 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2016-03-09 23:43:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.03.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach uzupełniających na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w sołectwie Wólka Żmijowska
2016-03-08 23:01:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.03.2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Wólka Żmijowska
2016-03-08 22:54:44
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2016-02-24 22:45:14
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2016-02-16 14:56:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18