Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Kontrole strona główna 

Kontrole
Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie z dn. 18.07.2016 r. z
kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy
Wielkie Oczy 

Wystąpienia pokontrolne...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-01 13:10:45, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc
Wystąpienia pokontrolne z kontroli problemowej
Wojewody Podkarpackiego z dn. 10.01.2014 r. dot.
prawidłowości i terminowości pobierania
dochodó, które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa oraz prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w 2012 r. 

Wystąpienia pokontrolne...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-01 12:59:06 Informację zaktualizowano 2016-09-01 13:00:11, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc
Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z dn.
27.11.2013 r. w sprawie celowości i zgodności z
prawem gospodarowania środkami publicznymi 

Wyniki kontroli...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-01 12:51:08, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc
wersja do druku