Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
° Budżet - 2020 rok
° Budżet - 2019 rok
° Budżet - 2018 rok
° Budżet - 2017 rok
- Wykonanie - IV kw. 2017
- Wykonanie - III kw. 2017
- Wykonanie - II kw. 2017
- Wykonanie - I kw. 2017
° Budżet - 2016 rok
° Budżet - 2015 rok
° Budżet - 2014 rok
° Budżet - 2013 rok
° Budżet - 2012 rok
° Budżet - 2011 rok
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Budżet - 2017 rok strona główna 

Budżet - 2017 rok
Uchwała Nr 13/9/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy
Wielkie Oczy na 2017 rok 

Uchwała Nr 13/9/2017...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-23 14:10:07, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Uchwała Nr 13/14/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/14/2017...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-23 14:05:06, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Uchwała Nr 13/8/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/8/2016...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:13:59, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Uchwała Nr 13/3/2016 z dn. 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2017 r. 

Uchwała Nr 13/3/2016...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:10:09, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Uchwała Nr 13/18/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2017 r. 

Uchwała Nr 13/18/2016...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:58:43 Informację zaktualizowano 2016-12-15 13:10:54, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 15
listopada 2016 r. 

Projekt uchwały...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:48:03, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2017 r. z dnia 15 listopada
2016 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:18:16, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2017 r. z dnia 15 listopada 2016 r. 

Projekt uchwały budżetowej...

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:09:37, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2017 .  Wykonanie - III kw. 2017 .  Wykonanie - II kw. 2017 .  Wykonanie - I kw. 2017 . 
wersja do druku