Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia z 2020 roku
° Zarządzenia z 2019 roku
° Zarządzenia z 2018 roku
° Zarządzenia z 2017 roku
° Zarządzenia z 2016 roku
° Zarządzenia z 2015 roku
° Zarządzenia z 2014 roku
° Zarządzenia z 2013 roku
° Zarządzenia z 2012 roku
° Zarządzenia z 2011 roku
° Zarządzenia z 2010 roku
° Zarządzenia z 2009 roku
° Zarządzenia z 2008 roku
° Zarządzenia z 2007 roku
° Zarządzenia z 2006 roku
° Zarządzenia z 2005 roku
° Zarządzenia z 2004 roku
° Zarządzenia z 2003 roku
° Zarządzenia z 2002 roku
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia z 2017 roku strona główna 
Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: „Cyfrowy Urząd, e-Usłygi w gminach Powiatu Lubaczowskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności w dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-11-27 15:54:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola przy zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-11-27 15:51:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 126/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy jako jednostki budżetowej
2018-11-27 15:50:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 125/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2018-11-27 08:14:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-11-27 08:12:21
  ...więcej

Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2018-07-05 19:52:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: " Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Cyfrowe Podkarpackie" działanie 2.1 "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-07-05 19:49:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2017 rok
2018-01-16 12:37:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2017 rok
2018-01-16 12:35:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.12.2017 r. w sprawie regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2018-01-16 12:33:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2017 rok
2018-01-16 12:31:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy za 2017 rok
2018-01-16 12:25:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2018-01-16 12:02:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
2018-01-16 11:51:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.12.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2017-12-06 11:46:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2018 roku
2017-12-06 11:43:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na terenie Gminy Wielkie Oczy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2017-12-06 11:35:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy w zakresie zaciągania zobowiązań
2017-12-06 11:24:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017-12-06 11:14:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017-12-06 10:55:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 128
następne