Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
° Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
° Wybory Prezydenta RP - 2015
° Wybory samorządowe - 2014
° Parlament Europejski - 2014
° Sejm i Senat 2011
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018 strona główna 

Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Zarządzenie Nr 189/17 Wojewody Podkarpackiego z
dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielkie
Oczy 

Zarządzenie Nr 189/17...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 08:10:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
28 listopada 2017 r. 

Komunikat...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 08:45:36, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Dokumenty niezbędne do rejestracji komitetu
wyborczego, składane u Komisarza Wyborczego 

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata(ów) na radnego(ych)...

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego...

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 09:48:56 Informację zaktualizowano 2017-12-01 09:49:59, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dn. 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach 

Postanowienie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:42:46, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 04.01.2018 r. w sprawie siedziby
komisji oraz terminu rejestracji list kandydatów
na radnych 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:53:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Łucja Węgierak
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 8
stycznia 2018 r. o obwodzie głosowania oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego lub
przez pełnomocnika 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-19 10:36:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
Informacja Wójta Gminy Wielkie Oczy o wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-19 10:38:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
wersja do druku