Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018 strona główna 

Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Informacja Wójta Gminy Wielkie Oczy o wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-19 10:38:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 8
stycznia 2018 r. o obwodzie głosowania oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego lub
przez pełnomocnika 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-19 10:36:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 04.01.2018 r. w sprawie siedziby
komisji oraz terminu rejestracji list kandydatów
na radnych 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:53:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Łucja Węgierak
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dn. 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach 

Postanowienie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:42:46, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Dokumenty niezbędne do rejestracji komitetu
wyborczego, składane u Komisarza Wyborczego 

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata(ów) na radnego(ych)...

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego...

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 09:48:56 Informację zaktualizowano 2017-12-01 09:49:59, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
28 listopada 2017 r. 

Komunikat...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 08:45:36, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Zarządzenie Nr 189/17 Wojewody Podkarpackiego z
dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielkie
Oczy 

Zarządzenie Nr 189/17...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 08:10:47, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku