Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
° Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu
° Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej strona główna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy

NIP: 793-15-29-462
Regon: 651554214

Strona BIP: www.jo.wielkieoczy.bip.gmina.pl
Strona www: -

Kontakt
tel.: 16 631 01 92
e-mail: gops@wielkieoczy.info.pl

Kierownik
Grażyna Senyk
tel. 16 631 01 92 w. 15
e-mail: gops@wielkieoczy.info.pl

Główny księgowy
Agnieszka Kaźnica
tel. 16 631 01 17 wew. 21
e-mail: akaznica@wielkieoczy.info.pl

Pracownicy socjalni
Agata Lechocińska
tel. 16 631 01 92 wew. 15
e-mail: alechocinska@wielkieoczy.info.pl
Dorota Mątkowska
tel. 16 631 01 92 wew. 15
e-mail: dmatkowska@wielkieoczy.info.pl
Karolina Michalik
tel. 16 631 01 92 wew. 15
e-mail: kmichalik@wielkieoczy.info.pl

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Agnieszka Mazepa
tel. 16 631 01 92 wew. 20
e-mail: amazepa@wielkieoczy.info.pl
Monika Sikorska
tel. 16 631 01 92 wew. 20
e-mail: msikorska@wielkieoczy.info.pl

Asystent rodziny
Elżbieta Panek
tel. 16 631 01 92 wew. 20
e-mail: epanek@wielkieoczy.info.pl

 Zarządzenie Nr 4 Naczelnika Gminy w Wielkich Oczach z dn. 10 maja 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XVI/2/09 Rady Gminy w Wielkich Oczach z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 8 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-09 12:42:35 Informację zaktualizowano 2019-04-18 11:48:19, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku