Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
° Inwestycje celu publicznego - 2020 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2019 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2018 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2017 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2016 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2015 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2014 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2013 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2012 rok
° Inwestycje celu publicznego - 2011 rok
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Inwestycje celu publicznego > Inwestycje celu publicznego - 2018 rok strona główna 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.12.2018r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z budową przyłączy kablowych niskiego napięcia"
2018-12-18 14:46:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Wielkie Oczy 4 do słupa nr 11 na linię kablową nN typu YAKXS obejmującą budowę linii kablowej YAKXS 4x120 wraz z szafami kablowymi, przyłączami kablowymi YAKXS 4x35 oraz rozbiórką linii napowietrznej od stacji transformatorowej Wielkie Oczy 4 do słupa nr 11"
2018-12-17 10:44:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.11.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z budową przyłączy kablowych niskiego napięcia" w miejscowości Wielkie Oczy
2018-11-20 08:50:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.09.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu"
2018-09-10 13:39:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.08.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych - zasilanej od stacji Kobylnica Ruska 2"
2018-08-20 13:11:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.08.2018r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu"
2018-08-20 12:59:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.07.2018 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych - zasilanej od stacji Kobylnica Ruska 2"
2018-07-26 10:38:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.07.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Lukawcu"
2018-07-09 11:19:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.06.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 63 z przy-łączem PE RC – dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-06-12 09:18:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.06.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych o wydajności ok. 14,00 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach"
2018-06-11 13:45:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.05.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa zbiorników rekreacyjnych w Wielkich Oczach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2018-05-18 15:04:35
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 63 z przyłączem PE RC - dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-05-09 13:00:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.05.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 105305R "przez wieś" w miejscowości Majdan Lipowiecki - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Majdan Lipowiecki 1"
2018-05-09 12:51:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 24.04.2018 r. o umorzeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych o wydajności ok. 14,00 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach"
2018-04-24 09:50:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.04.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr LBC7001_B wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ewid. 588/2 w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy"
2018-04-20 13:17:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.04.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii napowietrznej przy drodze gminnej dz. nr 1209/10 w miejscowości Wielkie Oczy - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Wielkie Oczy 7"
2018-04-19 08:56:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.04.2018 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 105305R "przez wieś" w miejscowości Majdan Lipowiecki - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Majdan Lipowiecki 1"
2018-04-19 08:37:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.04.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii kablowej przy drodze gminnej dz. nr 1209/10 w miejscowości Wielkie Oczy - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Wielkie Oczy 7"
2018-04-16 13:55:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.04.2018 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych o wydajności ok. 14,00 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach"
2018-04-04 13:21:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.04.2018 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii napowietrznej przy drodze gminnej dz. Nr 1209/10 w miejscowości Wielkie Oczy - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Wielkie Oczy 7"
2018-04-04 13:17:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 30
następne