Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia z 2020 roku
° Zarządzenia z 2019 roku
° Zarządzenia z 2018 roku
° Zarządzenia z 2017 roku
° Zarządzenia z 2016 roku
° Zarządzenia z 2015 roku
° Zarządzenia z 2014 roku
° Zarządzenia z 2013 roku
° Zarządzenia z 2012 roku
° Zarządzenia z 2011 roku
° Zarządzenia z 2010 roku
° Zarządzenia z 2009 roku
° Zarządzenia z 2008 roku
° Zarządzenia z 2007 roku
° Zarządzenia z 2006 roku
° Zarządzenia z 2005 roku
° Zarządzenia z 2004 roku
° Zarządzenia z 2003 roku
° Zarządzenia z 2002 roku
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia z 2018 roku strona główna 
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach
2019-06-05 12:01:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy w zakresie zaciągania zobowiązań
2019-06-05 11:44:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy jako jednostki budżetowej
2019-06-05 11:20:16
  ...więcej

Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-23 15:12:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-23 15:10:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-15 12:33:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-15 12:32:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2019-01-15 12:28:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2018 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Wielkie Oczy
2019-01-15 12:25:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2019-01-08 12:41:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 11.12.2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Wielkie Oczy treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej"
2019-01-08 12:37:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 4.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2019-01-04 00:09:05
  ...więcej

Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-12-18 07:59:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat w 2019 roku
2018-11-30 15:47:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wielkie Oczy
2018-11-30 15:30:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-11-30 15:29:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Wielkie Oczy służbowych tabletów”
2018-11-30 15:27:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-11-30 15:25:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.11.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Genowefie Strojnej - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wielkich Oczach
2018-11-26 15:18:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.11.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2018 przejściowego deficytu budżetowego Gminy Wielkie Oczy
2018-11-09 15:36:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 117
następne