Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019 strona główna 

Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy,
przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 13:31:56, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 16 stycznia 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Wielkie Oczy zarządzonych
na dzień 3 lutego 2019 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 11:34:21, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 11 stycznia 2019 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy
zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 14:38:09, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Nr 5/2019 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r. 
 Postanowienie...
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 14:51:17, wprowadzający: Michał Szal
Postanowienie Nr 4/2019 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Wielkie Oczy 
 Postanowienie...
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 14:43:54 Informację zaktualizowano 2019-01-09 14:45:38, wprowadzający: Michał Szal
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 3
stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu
głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej
komisji wyborczej oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielkie
Oczy w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na
dzień 3 lutego 2019 r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-06 00:57:48, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r. 
 Uchwała Nr 2/2018...
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 12:46:29, wprowadzający: Michał Szal, autor: Gminna Komisja Wyborcza w Wielkich Oczach
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r. 
 Uchwała Nr 1/2018...
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 12:41:37 Informację zaktualizowano 2018-12-28 12:46:44, wprowadzający: Michał Szal, autor: Gminna Komisja Wyborcza w Wielkich Oczach
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r. 
 Postanowienie...
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:36:51 Informację zaktualizowano 2018-12-21 13:37:24, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach 
 Postanowienie...
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:20:56, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10
grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego
granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w
okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Wielkich Oczach w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy
zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 09:50:14, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Wzory dokumentów do Wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Wielkie Oczy 

Oświadczenie o utworzeniu KWW

Oświadczenie pełnomocnika

Zawiadomienie o utworzeniu KWW

Zgłoszenie kandydata na radnego

Wykaz osób popierających kandydata

Zgoda na kandydowanie

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej

Zgłoszenie kandydata do OKW ds. przeprowadzenia głosowania

Zgłoszenie kandydata do OKW ds. ustalenia wyników głosowania

Zaświadczenie dla męża zaufania

Warunki, które musi spełnić pełnomocnik finansowy KW

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 12:40:21 Informację zaktualizowano 2018-11-22 12:54:15, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie terminu składania
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 
 Komunikat ...
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:36:32 Informację zaktualizowano 2018-11-22 08:37:32, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Zarządzenie Nr 164/18 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy 
 Zarządzenie...
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 12:42:53, wprowadzający: Michał Szal
wersja do druku