Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady (2018-2023) strona główna 

Komisje Rady (2018-2023)
Komisje stałe Rady Gminy 

 

Komisja Rewizyjna:
1) Wiesław Kuterbach – przewodniczący
2) Jan Dec
3) Franciszek Bajan

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów:
1) Piotr Jacyk – przewodniczący
2) Stanisław Mątkowski
3) Franciszek Bajan
4) Józef Litwiński
5) Janusz Sopel
6) Bogusława Lichacz
7) Ryszard Pietrucha
8) Ryszard Osowski
9) Zenon Kociołek

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego:
1) Antoni Mach – przewodniczący
2) Bogusława Lichacz
3) Waldemar Sęga
4) Wiesław Kuterbach
5) Stanisław Mątkowski
6) Jan Dec
7) Krzysztof Gujda
8) Maria Preweda
9) Ryszard Osowski

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Janusz Sopel – przewodniczący
2) Antoni Mach
3) Waldemar Sęga
4) Piotr Jacyk
5) Krzysztof Gujda
6) Maria Preweda

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 23:15:00 Informację zaktualizowano 2019-03-27 08:53:17, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku