Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Posiedzenia komisji strona główna 
Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 11 maja 2020 r.
2020-05-04 22:49:45
Dnia 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach, ul. Leśna 13 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posied  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 26 marca 2020 r.
2020-03-23 22:50:10
Dnia 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 7:45 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach, ul. Leśna 13 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posie  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 12 marca 2020 r.
2020-03-12 08:00:21
Dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzen  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 17 luty 2020 r.
2020-02-15 23:00:41
Dnia 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem pos  ...więcej

Komisja Rewizyjna - 11 luty 2020 r.
2020-02-09 00:04:40
Dnia 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku. Opracowanie sprawozdania  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 13 stycznia 2020 r.
2020-01-11 15:33:48
Dnia 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie:   ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 13 stycznia 2020 r.
2020-01-11 15:23:55
Dnia 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem p  ...więcej

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji - 30 grudnia 2019 r.
2019-12-30 08:11:20
Dnia 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: 1) rozpatrzenie petycji   ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 23 grudnia 2019 r.
2019-12-20 23:34:06
Dnia 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie:   ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 23 grudnia 2019 r.
2019-12-20 23:31:30
Dnia 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem po  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 16 grudnia 2019 r.
2019-12-13 09:19:31
Dnia 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie opi  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 16 grudnia 2019 r.
2019-12-13 09:16:01
Dnia 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem po  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 6 grudnia 2019 r.
2019-12-05 23:39:48
Dnia 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie opiniowanie pro  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 6 grudnia 2019 r.
2019-12-05 23:37:32
Dnia 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzen  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 13 listopada 2019 r.
2019-11-07 23:37:30
Dnia 13 listopada 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowan  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 29 października 2019 r.
2019-10-29 08:51:29
W dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie objazdowe Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i  Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy związane z wykonanymi i  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 25 września 2019 r.
2019-09-20 09:34:48
  Dnia 25 września 2019 r. (środa) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Temate  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 24 września 2019 r.
2019-09-20 09:25:21
  Dnia 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: O  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 22 sierpnia 2019 r.
2019-08-14 18:37:59
Dnia 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posie  ...więcej

Komisja Rewizyjna - 13 sierpnia 2019 r.
2019-08-06 11:48:16
Dnia 13 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Gospodarka leśna w lasach gminnych - poniesione koszty, informacja o uzyskanych do  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 32
następne