Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Posiedzenia komisji strona główna 
Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 14 czerwca 2019 r.
2019-06-05 10:35:59
Dnia 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Reorganiza  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 28 maja 2019 r.
2019-06-05 10:31:02
Dnia 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia  ...więcej

Komisja Rewizyjna - 15 maja 2019 r.
2019-05-10 08:01:46
  Dnia 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Analiza i ocena wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2018 r.   ...więcej

Komisja Rewizyjna - 17 kwietnia 2019 r.
2019-04-15 23:40:20
  Dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2018 r. – podj  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 22 marca 2019 r.
2019-04-15 23:32:53
Dnia 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie: Informacj  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 14 marca 2019 r.
2019-03-07 22:01:36
  Dnia 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów. Tematem posiedzenia będzie: Opracowanie planu pracy na  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 22 stycznia 2019 r.
2019-01-14 23:49:18
  Dnia 22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie:   ...więcej

Komisja Rewizyjna - 14 stycznia 2019 r.
2019-01-14 23:43:09
  Dnia 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Tematem posiedzenia będzie: Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2018 r. Opracowanie planu  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 14 grudnia 2018 r.
2018-12-11 00:34:46
  Dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie:   ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 13 grudnia 2018 r.
2018-12-11 00:30:08
  Dnia 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:15 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowanie projektu bud  ...więcej

Komisja Rewizyjna - 13 grudnia 2018 r.
2018-12-11 00:23:22
  Dnia 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowanie projektu budżetu na 2019 r. Sprawy bieżące. Wszystkich   ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11