Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia z 2020 roku
° Zarządzenia z 2019 roku
° Zarządzenia z 2018 roku
° Zarządzenia z 2017 roku
° Zarządzenia z 2016 roku
° Zarządzenia z 2015 roku
° Zarządzenia z 2014 roku
° Zarządzenia z 2013 roku
° Zarządzenia z 2012 roku
° Zarządzenia z 2011 roku
° Zarządzenia z 2010 roku
° Zarządzenia z 2009 roku
° Zarządzenia z 2008 roku
° Zarządzenia z 2007 roku
° Zarządzenia z 2006 roku
° Zarządzenia z 2005 roku
° Zarządzenia z 2004 roku
° Zarządzenia z 2003 roku
° Zarządzenia z 2002 roku
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia z 2019 roku strona główna 
Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Wielkie Oczy oraz procedur kontroli ich stosowania
2020-03-11 15:09:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 126/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy jako jednostki budżetowej
2020-02-25 13:18:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-20 13:35:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Wielkie Oczy
2020-01-08 08:44:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-08 08:42:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy w zakresie zaciągania zobowiązań
2020-01-08 08:37:02
  ...więcej

Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
2020-01-08 08:33:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-08 08:32:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2020-01-08 08:29:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-08 08:22:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11.12.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu
2020-01-08 08:18:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-07 09:50:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu na rok szkolny 2019/2020
2020-01-07 09:47:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-07 09:44:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielkie Oczy
2019-12-04 11:14:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 02.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji zdrowotnej opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielkie Oczy
2019-12-04 11:12:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 02.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2020 roku
2019-12-04 11:06:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2019-12-04 11:05:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.11.2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielkie Oczy
2019-12-04 11:01:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.11.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat
2019-12-04 10:56:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 149
następne