Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia z 2019 roku
° Zarządzenia z 2018 roku
° Zarządzenia z 2017 roku
° Zarządzenia z 2016 roku
° Zarządzenia z 2015 roku
° Zarządzenia z 2014 roku
° Zarządzenia z 2013 roku
° Zarządzenia z 2012 roku
° Zarządzenia z 2011 roku
° Zarządzenia z 2010 roku
° Zarządzenia z 2009 roku
° Zarządzenia z 2008 roku
° Zarządzenia z 2007 roku
° Zarządzenia z 2006 roku
° Zarządzenia z 2005 roku
° Zarządzenia z 2004 roku
° Zarządzenia z 2003 roku
° Zarządzenia z 2002 roku
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia z 2019 roku strona główna 
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.07.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 69/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych w Zespołach Szkół Publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielkie Oczy
2019-07-11 09:00:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach w formie elektronicznej
2019-07-11 08:58:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.07.2019 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach
2019-07-11 08:56:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.07.2019 r. w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy
2019-07-11 08:55:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 03.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-07-11 08:53:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.07.2019 r. w sprawie utworzenia stanowiska wicedyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Łukawcu
2019-07-11 08:51:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.06.2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2019-07-11 08:49:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu w formie elektronicznej
2019-07-09 08:45:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-07-09 08:36:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25.06.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
2019-07-02 14:42:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25.06.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach do reprezentowania Gminy Wielkie Oczy w ramach rządowego programu "Aktywna tablica"
2019-07-02 14:30:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-07-02 14:28:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-07-02 14:26:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach
2019-06-24 15:11:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu
2019-06-24 15:06:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu
2019-06-14 09:56:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.06.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
2019-06-14 09:54:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wielkich Oczach
2019-06-14 09:51:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2019-06-14 09:49:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2019-06-14 09:47:05
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 72
następne