Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
° Informacje o środowisku - 2020 rok
° Informacje o środowisku - 2019 rok
° Informacje o środowisku - 2018 rok
° Informacje o środowisku - 2017 rok
° Informacje o środowisku - 2016 rok
° Informacje o środowisku - 2015 rok
° Informacje o środowisku - 2014 rok
° Informacje o środowisku - 2013 rok
° Informacje o środowisku - 2012 rok
° Informacje o środowisku - 2011 rok
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Informacje o środowisku - 2019 rok strona główna 
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielkie Oczy na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku"
2019-09-26 13:29:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.09.2019 r. o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW” w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6
2019-09-18 14:21:13
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie
2019-09-03 13:06:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 16.08.2019 r. w sprawie wpłynięcia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Wólka nr 1, Wólka nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW"
2019-08-16 22:55:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01.08.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW” w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6
2019-08-01 11:02:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy o wpłynięciu Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV” miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2”
2019-04-19 08:39:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Wólka nr 1, Wólka Nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW" w miejscowości Wólka Żmijowska dz. nr ewid. 21/2, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31/1, 31/2
2019-02-07 23:36:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7