Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
° Franciszek Bajan
° Franciszek Furman
° Piotr Jacyk
° Mariusz Janeczko
° Stanisława Kaczmar
° Janusz Krzyworączka
° Józef Kuśmierczak
° Zbigniew Lechociński
° Bogusława Lichacz
° Antoni Mach
° Elżbieta Nienajadło
° Ryszard Pietrucha
° Edward Pochodaj
° Janusz Sopel
° Jerzy Wacnik
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Radni (kadencja 2010-2014) > Jerzy Wacnik strona główna 
Oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie kadencji
2015-02-10 14:17:39
Jerzy Wacnik - Radny Rady Gminy Wielkie Oczy  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2013 r.
2014-09-24 23:00:35
Jerzy Wacnik - Radny Rady Gminy  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2012 r.
2013-10-03 10:40:31
Jerzy Wacnik - Radny Rady Gminy  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2011 r.
2013-10-03 10:37:44
Jerzy Wacnik - Radny Rady Gminy  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2010 r.
2013-10-03 10:27:39
Jerzy Wacnik - Radny Rady Gminy  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji
2011-04-05 15:42:50
Jerzy Wacnik - Radny Rady Gminy  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6