Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory samorządowe - 2018 strona główna 

Wybory samorządowe - 2018
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Wielkie Oczy sporządzony
dnia 22 października 2018 r. przez Gminną
Komisję Wyborczą w Wielkich Oczach 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 10:22:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół z wyborów do Rady Gminy Wielkie Oczy
sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez
Gminną Komisję Wyborczą w Wielkich Oczach 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 10:18:29, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 4 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 07:58:40, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 4 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Wielkie Oczy zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 07:56:44, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 09:00:15, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Wielkie
Oczy 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 21:34:55, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu
mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wielkie
Oczy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 19:13:09, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 25 września 2018 r. o publicznym losowaniu
składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Wielkich
Oczach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 14:53:46, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Informacja o publicznym losowaniu składów
Obwodowych Komisji Wyborczych w Wielkich Oczach w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. 
 Informacja ...
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 14:45:55, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20
września 2018 roku w sprawie numerów oraz granic
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 Informacja ...
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 14:02:09, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. 
 Informacja ...
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 10:59:20 Informację zaktualizowano 2018-09-20 11:06:39, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie
wezwania do dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 23:42:27, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach 

Harmonogram...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 21:22:15, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 11 września 2018 r. w
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. 

Uchwała Nr 2/2018...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 21:09:03, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 11 września 2018 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. 

Uchwała Nr 1/2018...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 21:07:16, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach 

Postanowienie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 18:47:38 Informację zaktualizowano 2018-09-11 18:48:07, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dn. 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa podkarpackiego na okręgi
wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 13:25:06, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dn. 22
sierpnia 2018 r. o podziale powiatu lubaczowskiego
na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej
Komisji Wyborczej 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 11:09:37, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20
sierpnia 2018 r. o granicach i numerach okręgów
wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 11:03:02, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
wersja do druku