Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory samorządowe - 2018 strona główna 

Wybory samorządowe - 2018
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Wielkie Oczy sporządzony
dnia 22 października 2018 r. przez Gminną
Komisję Wyborczą w Wielkich Oczach 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 10:22:38, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Protokół z wyborów do Rady Gminy Wielkie Oczy
sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez
Gminną Komisję Wyborczą w Wielkich Oczach 

Protokół...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 10:18:29, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 4 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 07:58:40, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 4 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Wielkie Oczy zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 07:56:44, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych 

Informacja...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 09:00:15, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Wielkie
Oczy 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 21:34:55, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu
mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wielkie
Oczy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 19:13:09, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 25 września 2018 r. o publicznym losowaniu
składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Wielkich
Oczach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 14:53:46, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Informacja o publicznym losowaniu składów
Obwodowych Komisji Wyborczych w Wielkich Oczach w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. 
 Informacja ...
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 14:45:55, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20
września 2018 roku w sprawie numerów oraz granic
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 Informacja ...
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 14:02:09, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. 
 Informacja ...
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 10:59:20 Informację zaktualizowano 2018-09-20 11:06:39, wprowadzający: Michał Szal, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie
wezwania do dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 23:42:27, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach 

Harmonogram...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 21:22:15, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 11 września 2018 r. w
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. 

Uchwała Nr 2/2018...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 21:09:03, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 11 września 2018 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. 

Uchwała Nr 1/2018...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 21:07:16, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach 

Postanowienie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 18:47:38 Informację zaktualizowano 2018-09-11 18:48:07, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dn. 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa podkarpackiego na okręgi
wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 13:25:06, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dn. 22
sierpnia 2018 r. o podziale powiatu lubaczowskiego
na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej
Komisji Wyborczej 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 11:09:37, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20
sierpnia 2018 r. o granicach i numerach okręgów
wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 

Obwieszczenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 11:03:02, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Halina Kukiełka
wersja do druku