Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze
 

Wykaz sołectw, sołtysów i rad sołeckich Gminy Wielkie Oczy

Sołectwo Bihale
Sołtys: Mateusz Tworko
Rada Sołecka: Stanisław Kobiałka, Andrzej Sopel, Zdzisław Sopel, Eugeniusz Stępień
Statut Sołectwa Bihale...

Sołectwo Kobylnica Ruska
Sołtys: Daniel Borek
Rada Sołecka: Stanisław Antoniów, Małgorzata Franków, Lucyna Maciejska, Józef Wołoszyn
Statut Sołectwa Kobylnica Ruska...

Sołectwo Kobylnica Wołoska
Sołtys: Piotr Jacyk
Rada Sołecka: Adrian Ciukało, Wioletta Kuchar, Rafał Paryniak, Adam Rawski, Władysław Sopel, Janusz Słysz, Zygmunt Szczebel
Statut Sołectwa Kobylnica Wołoska...

Sołectwo Łukawiec
Sołtys: Stanisław Mokrzycki
Rada Sołecka: Elżbieta Buczek, Tomasz Czołacz, Józef Frankowski, Adam Kociołek, Edward Pochodaj, Michał Powroźnik, Tadeusz Skoczyński, Bronisław Szcześniak, Marek Wróbel
Statut Sołectwa Łukawiec...

Sołectwo Majdan Lipowiecki
Sołtys: Marek Pankiewicz
Rada Sołecka: Dariusz Mazepa, Janusz Milo, Izydor Pietrucha, Mirosław Pietrucha
Statut Sołectwa Majdan Lipowiecki...

Sołectwo Potok Jaworowski
Sołtys
:
Stanisław Folta
Rada Sołecka: Krzysztof Bawłowicz,
Jan Nowak, Janusz Rempoła
Statut Sołectwa Potok Jaworowski...

Sołectwo Skolin
Sołtys: Jan Dewojno
Rada Sołecka: Marian Antoniów, Stanisław Baran, Marcin Czołacz, Marek Hawrylak, Halina Leus, Stanisław Mątkowski, Jerzy Wacnik
Statut Sołectwa Skolin...

Sołectwo Wielkie Oczy
Sołtys:
Franciszek Furman
Rada Sołecka: Ewelina Jacyk, Krzysztof Janeczko, Maciej Lesiak, Stanisław Pankiewicz, Adam Sawiński, Zofia Sikorska, Adam Wiciński
Statut Sołectwa Wielkie Oczy...

Sołectwo Wólka Żmijowska
Sołtys:
Stanisław Sus
Rada Sołecka: Krystyna Cyran, Ryszard Cyran, Stanisław Stopyra
Statut Sołectwa Wólka Żmijowska...

Sołectwo Żmijowiska
Sołtys: Katarzyna Lechocińska-Żywiak
Rada Sołecka: Rafał Furman, Elżbieta Jacyk, Maria Kaławaj, Robert Machczyński, Anna Rudzińska
Statut Sołectwa Żmijowiska...

 

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectw...

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-09 11:00:52 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:03:28, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku