Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2014-2018)
Skład Rady (2010-2014)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Oświadczenia
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory Samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO w UG Wielkie Oczy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane adresowe strona główna 

Dane adresowe

 

Urząd Gminy w Wielkich Oczach
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy

e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl
strona www: wielkieoczy.info.pl
strona BIP: wielkieoczy.bip.gmina.pl

tel.: /16/ 631 01 26
fax: /16/ 631 01 26

NIP Urzędu Gminy: 793-13-01-368
REGON Urzędu Gminy: 000548123

NIP Gminy: 793-15-05-467
REGON Gminy: 650900588

Kod TERYT: 1809082
(18 - woj. podkarpackie, 1809 - pow. lubaczowski)

Konto: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Filia Wielkie Oczy
Nr 54 9101 1013 2005 5100 2293 0001 - Rachunek podstawowy
Nr 21 9101 1013 2005 5100 2293 0013 - Sumy depozytowe (wadia)

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7:15 - 15:15
Kasa Urzędu czynna w godzinach: poniedziałek - piątek: 7:30 - 13:30

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania zadań gminy w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym,
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku nieścisłości,
  4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika to każdorazowo z ustawy, na podstawie której realizowane jest zadanie gminy.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-19 02:43:57 Informację zaktualizowano 2018-02-14 09:11:28, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch
wersja do druku