Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Jadwiga Pałczyńska
° Dariusz Bogusz
° Irena Litwińska
° Grażyna Senyk
° Agnieszka Sopel
° Aneta Juraszek
° Marcin Szuta
° Bogumiła Skoczyńska
° Irena Gardzielik
° Anna Litwińska
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > Jadwiga Pałczyńska strona główna 
Oświadczenie majątkowe złożone za 2018 r.
2019-06-06 12:11:27
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2017 r.
2018-07-27 09:15:19
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2016 r.
2017-08-29 11:45:01
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2015 r.
2016-08-18 13:51:56
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2014 r.
2016-04-12 12:55:33
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2013 r.
2014-10-16 08:48:59
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach.  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2012 r.
2013-10-03 00:18:36
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach.  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2011 r.
2013-10-03 00:15:18
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach.  ...więcej

Oświadczenie majątkowe złożone za 2010 r.
2012-01-04 10:10:54
Jadwiga Pałczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach.   ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9