Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
° Budżet - 2020 rok
° Budżet - 2019 rok
° Budżet - 2018 rok
° Budżet - 2017 rok
° Budżet - 2016 rok
° Budżet - 2015 rok
° Budżet - 2014 rok
- Wykonanie - IV kw. 2014
- Wykonanie - III kw. 2014
- Wykonanie - II kw. 2014
- Wykonanie - I kw. 2014
° Budżet - 2013 rok
° Budżet - 2012 rok
° Budżet - 2011 rok
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Budżet - 2014 rok strona główna 

Budżet - 2014 rok
Uchwała Nr 13/4/2014 z dn. 16 stycznia 2014 r.
Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielkie Oczy 

Uchwała RIO...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 23:20:05, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Uchwała Nr XXXII/65/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy
z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie
Oczy 

Uchwała Nr XXXII/65/2013...

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 23:17:44, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Uchwała Nr 13/5/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/5/2013...

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 11:26:09, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Uchwała Nr 13/17/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2014 rok 

Uchwała Nr 13/17/2013...

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 11:23:21, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 14
listopada 2013 r. 

Projekt uchwały...

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 11:11:18, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2014 r. z dnia 14 listopada 2013 r. 

Projekt uchwały...

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 09:58:55, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Elżbieta Słotwińska

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2014 .  Wykonanie - III kw. 2014 .  Wykonanie - II kw. 2014 .  Wykonanie - I kw. 2014 . 
wersja do druku