Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
° Zamówienia publiczne - 2020 rok
° Zamówienia publiczne - 2019 rok
° Zamówienia publiczne - 2018 rok
° Zamówienia publiczne - 2017 rok
° Zamówienia publiczne - 2016 rok
° Zamówienia publiczne - 2015 rok
° Zamówienia publiczne - 2014 rok
° Zamówienia publiczne - 2013 rok
° Zamówienia publiczne - 2012 rok
° Zamówienia publiczne - 2011 rok
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne - 2013 rok strona główna 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Wielkie Oczy w roku 2014"
2014-01-08 07:59:33
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w roku 2014"
2014-01-07 07:32:54
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Wielkie Oczy w roku 2014"
2013-12-31 10:09:03
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2013-12-23 13:33:12
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Wołoskiej"
2013-12-23 13:29:50
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Wielkie Oczy w roku 2014
2013-12-19 11:11:23
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Wołoskiej"
2013-12-17 21:56:34
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2013-12-16 15:13:13
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy"
2013-12-13 20:08:20
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w roku 2014
2013-12-11 21:49:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Wołoskiej
2013-12-06 15:09:06
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2013-11-27 21:59:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy
2013-11-27 20:39:04
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia z budową miejsc postojowych w Wielkich Oczach"
2013-11-27 10:02:17
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia z budową miejsc postojowych w Wielkich Oczach"
2013-11-27 09:59:45
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy"
2013-09-18 17:50:15
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w wysokości 446.250,00 zł, oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 553.750,00 zł
2013-09-10 13:49:42
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w wysokości 446.250,00 zł, oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 553.750,00 zł
2013-09-02 14:20:30
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia z budową miejsc postojowych w Wielkich Oczach
2013-08-14 14:33:20
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bihale - Glinki km 0 + 000 - km 1 + 480
2013-08-14 14:30:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 58
następne