Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
° Zamówienia publiczne - 2020 rok
° Zamówienia publiczne - 2019 rok
° Zamówienia publiczne - 2018 rok
° Zamówienia publiczne - 2017 rok
° Zamówienia publiczne - 2016 rok
° Zamówienia publiczne - 2015 rok
° Zamówienia publiczne - 2014 rok
° Zamówienia publiczne - 2013 rok
° Zamówienia publiczne - 2012 rok
° Zamówienia publiczne - 2011 rok
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne - 2016 rok strona główna 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 01.12.2016 r. w postępowaniu - nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-12-01 14:21:03
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-30 16:45:25
  ...więcej

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium - dot. postępowania pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-28 14:16:53
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-23 15:15:34
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-04 10:52:54
  ...więcej

Informacja o wysokości środków na sfinansowanie zamówienia "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-04 10:49:40
  ...więcej

Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec
2016-10-17 14:29:01
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0 + 000 – km 0 + 720, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0 + 010 – km 0 + 815, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 319, 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0 + 013 – km 0 + 713, 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 635, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0 + 005 – km 0 + 970, 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0 + 260 – km 1 + 145, 8. Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 000 - km 0 + 350, 9.Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R „Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska km 0 + 000 - km 0 + 473.
2016-08-11 12:22:14
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0 + 000 – km 0 + 720, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0 + 010 – km 0 + 815, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 319, 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0 + 013 – km 0 + 713, 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 635, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0 + 005 – km 0 + 970, 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0 + 260 – km 1 + 145, 8. Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 000 - km 0 + 350, 9.Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R „Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska km 0 + 000 - km 0 + 473.
2016-08-02 22:42:01
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert - dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0 + 000 – km 0 + 720, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0 + 010 – km 0 + 815, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 319, 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0 + 013 – km 0 + 713, 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 635, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0 + 005 – km 0 + 970, 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0 + 260 – km 1 + 145, 8. Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 000 - km 0 + 350, 9. Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R „Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska km 0 + 000 - km 0 + 473.
2016-07-20 19:13:18
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0 + 000 – km 0 + 720, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0 + 010 – km 0 + 815, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 319, 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0 + 013 – km 0 + 713, 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 635, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0 + 005 – km 0 + 970, 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0 + 260 – km 1 + 145, 8. Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 000 - km 0 + 350, 9.Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R „Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska km 0 + 000 - km 0 + 473.
2016-07-01 17:08:09
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2016-04-18 13:48:17
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2016"
2016-03-16 11:33:13
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2016
2016-03-10 12:49:57
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2016
2016-02-05 14:04:40
  ...więcej

Pokazano 1 - 15 z 15