Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia z 2020 roku
° Zarządzenia z 2019 roku
° Zarządzenia z 2018 roku
° Zarządzenia z 2017 roku
° Zarządzenia z 2016 roku
° Zarządzenia z 2015 roku
° Zarządzenia z 2014 roku
° Zarządzenia z 2013 roku
° Zarządzenia z 2012 roku
° Zarządzenia z 2011 roku
° Zarządzenia z 2010 roku
° Zarządzenia z 2009 roku
° Zarządzenia z 2008 roku
° Zarządzenia z 2007 roku
° Zarządzenia z 2006 roku
° Zarządzenia z 2005 roku
° Zarządzenia z 2004 roku
° Zarządzenia z 2003 roku
° Zarządzenia z 2002 roku
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia z 2012 roku strona główna 
Zarządzenie Nr 94/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2016-05-05 08:21:52
  ...więcej

Zarządzenie Nr 93/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Wielkie Oczy
2016-05-05 08:19:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 92/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy Wielkie Oczy
2013-10-02 22:52:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Wielkie Oczy
2013-10-02 22:49:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 90/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2013-10-02 22:46:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 89/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2013-04-04 12:36:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 88/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach
2013-04-04 12:35:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 38/2012 z dn. 29.06.2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2013-04-04 12:31:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 87/2012 z dn. 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-02-26 11:03:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 86/2012 z dn. 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-02-26 11:01:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 85/2012 z dn. 28.12.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielkie Oczy
2013-02-26 10:59:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 84/2012 z dn. 18.12.2012 r. w sprawie opracowania planu zarządzania kryzysowego
2013-02-26 10:56:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 83/2012 z dn. 18.12.2012 r. w sprawie powołania GZZK
2013-01-08 19:51:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 82/2012 z dn. 18.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-01-08 19:49:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 81/2012 z dn. 10.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-01-08 19:46:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 80/2012 z dn. 10.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielkie Oczy
2012-12-10 14:33:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 78/2012 z dn. 30.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-12-07 15:13:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 79/2012 z dn. 03.12.2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Wielkich Oczach
2012-12-06 09:32:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 77/2012 z dn. 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Wielkie Oczy wydzierżawianych w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat
2012-12-05 15:12:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 76/2012 z dn. 23.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-12-05 15:11:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 91
następne